Stāsti, noveles, esejas

Mūsdienu ārzemju autoru klasikas stāstu grāmatas, kā arī pieprasītākie un populārākie klasiķu darbi.