Enciklopēdijas, uzziņu literatūra

Enciklpoēdiju sadāļā ir Latvijā izdotās enciklopēdijas un uzziņu grāmatas, kas izdotas Latvijas izdevniecībās.