Masu mēdiji, sociālie tīkli, sabiedriskās attiecības