Dzejoļi

Pirmsskolas vecuma bērniem domāti dzejoļi - lasīšanai kopā ar vecākiem, vai pašu spēkiem. Dzejoļi no latviešu klasiķiem un arī mūsdienu bērnu autoru dzejoļi.