Mūsdienu, populārzinātniskā literatūra

Modernie stāsti un populārzinātniskā literatūra. Grāmatas par klimata pārmaiņām, globalizāciju un citām mūsdienu sabiedrības aktuālām tēmām. Grāmatas par cilvēces vēsturi, attīstību un mūsdienu izaicinājumiem.