Stāsti, noveles, esejas

Mūsdienu autoru stāstu darbi. Jaunākās grāmatas no latviešu literatūras klasiķiem, t.sk. esejas, noveles.